Hoogovens Stoom IJmuiden

Onderhanden werk

Bonne

Bonne is dienstvaardig

TOM

Er wordt onderhoud gepleegd aan de ketel Van Tom.

Cockerill

Groot onderhoud aan de diesellocomotief Cockerill. De motor moet een grote beurt krijgen, het onderstel ook en de lucht installatie, voor de remmen, verdient ook de nodige aandacht. De later aangebrachte verlengingen met de automatische koppelingen zijn inmiddels verwijderd zodat de lok weer haar oude uiterlijk krijgt. Tenslotte is de staat van het schilderwerk geen reclame voor de HSY. De kap van de motorruimte was in slechte staat en is grotendeels nieuw gebouwd. Er zijn railingen gemaakt voor op het voor- en achterbordes. Aan het machinistenhuis wordt gewerkt. Intussen is onze dieselspecialist bezig met het in orde maken van de motor.

Ketelwagen 76108

De ketelwagen is in ouderhoud. De ketel is opnieuw geschilderd. Het remwerk krijgt een onderhoudsbeurt.

Onderstel tender 76111

De afgelopen maanden is gewerkt aan het onderstel van de ex NS 8084 9741 021-3 locomotief tender. De bewegende delen zijn gereviseerd en lucht, water en elektrische leidingen zijn vernieuwd. Natuurlijk is het onderstel tevens van een nieuwe verflaag voorzien. Nu wordt er aan de tenderbak gewerkt. Deze is bijna klaar en moet alleen nog geschilderd worden.

BDyG

De verbouwing van het laatst aangeschafte umbaurijtuig een DByg) is gereed. Het betreft een rijtuig dat voor de helft uit een tweede klas compartiment bestaat en voor de andere helft uit een bagageafdeling. Het rijtuig is het nieuwe barrijtuig. De zijwanden zijn vervangen. Ook de kopwanden en het dak zijn klaar. De vloeren in het hele rijtuig zijn vernieuwd en zijn de wanden bekleed.In het bagagedeel is de bar gebouwd. De draaistellen hebben we al eerder gereviseerd. Al met al zijn we er er lang mee bezig geweest maar nu is het een heel verschil met de toestand waarin het rijtuig verkeerde toen hij in IJmuiden arriveerde.

Rijtuigen algemeen

Reparatie van het dak en de zijwanden van diverse rijtuigen. De rijtuigen hebben al een lange staat van dienst achter de rug. Op veel plaatsen is dat goed te zien aan het plaatwerk. De nabijheid van de zee doet daar geen goed aan. De werkzaamheden zijn afgerond en de meeste rijtuigen zien er weer als nieuw uit maar voor enkele rijtuigen komt een volgende schilderbeurt al weer in zicht.. Van een aantal rijtuigen is het dak opnieuw van een weerbestendige coating voorzien. Het barrijtuig 76105 is na de aflossing door 76110 terzijde gesteld in afwachting van haar revisie. Het zeeklimaat heeft haar geen goed gedaan.

Energiewagen 76110

De energiewagen 76110 is weer als nieuw en vervult zijn taak naar behoren.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2018 Hoogovens Stoom IJmuiden